ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu üyelik sözleşmesi AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş tarafından bulinayakkabi.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

SÖZLEŞMENİN ONAYI bulinayakkabi.com web sitesindeki üyelik formunu doldurarak başarılı bir şekilde üyelik oluşturduğunuz andan itibaren bulinayakkabi.com üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir.

HİZMETLERİN TANIMI bulinayakkabi.com üyelik sözleşmesini onaylayan üyelerine oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma gibi farklı iletişim servisleri ve elektronik ortamda alışveriş imkânı sunar.

ÜYELİK SİSTEMİ Üye kendisinin belirleyeceği bir ''şifre'' ye sahip olur. Şifre; kullanıcı tarafından dilediği zaman değiştirilebilir. Şifre yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. bulinayakkabi.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üye Kaydı sırasında verilen e-posta adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Aynı e- posta adresi ile iki farklı üyelik olamaz. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Üye, servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, bulinayakkabi.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´ne ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde bulinayakkabi.com ´un sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan bulinayakkabi.com ´un sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere bulinayakkabi.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi bulinayakkabi.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nden tazminat talep etmemeyi, AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nden izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, bulinayakkabi.com ´un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde bulinayakkabi.com ´un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, bulinayakkabi.com ´un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-posta adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, bulinayakkabi.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

bulinayakkabi.com' un YETKİLERİ bulinayakkabi.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı bulinayakkabi.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. bulinayakkabi.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. bulinayakkabi.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. bulinayakkabi.com ´un satışları stokları ile sınırlıdır. bulinayakkabi.com stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka bulinayakkabi.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. bulinayakkabi.com ´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran bulinayakkabi.com ´a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde bulinayakkabi.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. bulinayakkabi.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden bulinayakkabi.com sorumlu değildir. AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ekleyebilir. bulinayakkabi.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

VERGİLENDİRME Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.

ÜRÜN TESLİMATI Sipariş en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş sorumlu değildir.

ÜRÜN İADESİ Ürün iadesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş´nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 - 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜK Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH AREGA BİLİŞİM MAĞAZACILIK A.Ş dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR